trans-la-tion_edited.jpg

Kvalita překladů je pro nás důležitá

Kdo zajišťuje překlady? Všechny články jsou překládané nejen překladateli, ale i lidmi kteří mají vysokou úroveň daného cizího jazyka a nějakou dobu žili (anebo stále žijí) v zahraničí. Jména překladatelů jsou vždy uvedena v dolní části jimi přeložených textů. Ačkoli se vždy snažíme o kvalitní a bezchybné překlady, tak se může stát, že se v některých textech objeví chyba, překlep, apod. Pokud budete mít pocit, že jste v některém textu narazili na chybný či sporný překlad, apod. - budeme Vám vděčni, když se o tento nález s námi podělíte na e-mailové adrese multitexts@gmail.com.

Veškeré překlady dáváme průběžně ke kontrole rodilým mluvčím daného jazyka. Mezi publikovanými překlady na webu však můžete nalézt i takové, které prozatím neprošly kontrolou. To jestli překlad prošel kontrolou nebo ne, poznáte nahlédnutím do překladu. V případě, že překlad prošel kontrolou, naleznete v dolní části tohoto PDF dokumentu pseudonym, část či celé jméno rodilého mluvčího, který kontrolu provedl. Rychlejší způsob pro určení zda text prošel kontrolou rodilého mluvčího je také fakt, že v případě proběhlé kontroly, má překlad k dispozici i podcast čtený rodilým mluvčím (název podcastu začíná velkými písmeny RM). Pracujeme na tom, aby se na webu v budoucnu vyskytovaly jen takové články, které  již prošly kontrolou

u rodilých mluvčích.​ 


Vzhledem k tomu, že celá iniciativa webu MultiTexts je prozatím zcela dobrovolná, jde vše pomalu, a tak Vám děkujeme za pochopení a trpělivost.

Všechny články jsou přístupné v českém, anglickém, španělském a francouzském jazyce. Většina audio podcastů k článkům prozatím chybí, pracujeme na jejich vytváření a průběžném přidávání. Do budoucna bychom rádi rozšířili náš jazykový repertoár o další cizí jazyky. Momentálně pracujeme na rozšíření překladů o katalánštinu, baskičtinu, italštinu a ruštinu. Pokud byste rádi, aby se na webu do budoucna objevili i překlady do jiného jazyka, napište nám prosím. Třeba Vám budeme moci vyhovět. :-)