5 jazyků lásky - kniha

Překlady a podcasty do angličtiny, francouzštiny a španělštiny naleznete níže.
ČEŠTINAPět jazyků lásky - kniha


Znáte tuhle knihu od Garyho Chapmana? Gary Demonte Chapman je americký manželský poradce a autor knih o vztazích – nejznámější z nich je série Pět jazyků lásky. Je ředitelem poradenské organizace Marriage and Family Life Consultants, Inc., a mezinárodně uznávaným řečníkem. Napsal mnoho knih, ale série Pěti jazyků lásky jsou nejznámější. Kniha Pět jazyků lásky je hlavně o komunikaci v manželství. Sama jsem ji četla a v mnohém mi pomohla.


Každý z nás, má jistě občas pochybnosti, možná si myslíte, že váš vztah nebo manželství již dlouho nevydrží. Partner vám leze na nervy, máte chuť ho praštit pánví po hlavě, apod. Možná Vám právě tahle kniha otevře oči. Ne vždy jsou totiž věci tak, jak se na první pohled zdají. ...

5 jazyků lásky kniha
.pdf
Download PDF • 120KB


ENGLISHThe Five Languages of Love - book


Do you know this book by Gary Chapman? Gary Demonte Chapman is an American marriage counselor and author of relationship books - the most famous of which is The Five Languages of Love series. He is the director of Marriage and Family Life Consultants, Inc., and an internationally recognized speaker. He has written many books, but the series The Five Languages of Love are best known. The book The Five Languages of Love is mainly about communication in marriage. I read it myself and it helped me in many ways.


Each of us, for sure, sometimes has doubts, maybe you think that your relationship or marriage will not last long. Your partner gets on your nerves, you want to hit him over the head with a frying pan, etc. Maybe this book will open your eyes. After all, things are not always what they seem at first glance. ...


5 Languages of Love book
.pdf
Download PDF • 126KB


FRANÇAISLes cinq langages de l'amour - livre

Connaissez-vous ce livre de Gary Chapman? Gary Demonte Chapman est un conseiller matrimonial américain et auteur de livres sur les relations, dont le plus célèbre est la série Les cinq langages de l'amour. Il est le directeur de Marriage and Family Life Consultants, Inc. et un conférencier de renommée internationale. Il a écrit de nombreux livres, mais la série Les cinq langages de l'amour est la plus connue. Le livre Les cinq langages de l'amour traite principalement de la communication dans le mariage. Je l'ai lu moi-même et cela m'a aidé à bien des égards.

Chacun de nous, bien sûr, a parfois des doutes, peut-être pensez-vous que votre relation ou votre mariage ne durera pas longtemps. Votre partenaire vous énerve, vous voulez le frapper sur la tête avec une poêle à frire, etc. Peut-être que ce livre vous ouvrira les yeux. Après tout, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent à première vue. ...

5 langages de l'amour livre
.pdf
Download PDF • 130KB


ESPAÑOLLos cinco lenguajes del amor - libro

¿Conoces este libro de Gary Chapman? Gary Demonte Chapman es un consejero matrimonial estadounidense y autor de libros sobre relaciones, el más famoso de los cuales es la serie Los cinco lenguajes del amor. Es el director de Marriage and Family Life Consultants, Inc., y un orador reconocido internacionalmente. Ha escrito muchos libros, pero la serie Los cinco lenguajes del amor es la más conocida. El libro Los cinco lenguajes del amor trata principalmente sobre la comunicación en el matrimonio. Lo leí yo misma y me ayudó de muchas maneras.

Cada uno de nosotros, seguro, a veces tienedudas, tal vez piensas que tu relación o matrimonio no va a durar mucho. Tu pareja te pone de los nervios, quieres golpearlo en la cabeza con una sartén, etc. Quizás este libro te abra los ojos. Después de todo, las cosas no siempre son lo que parecen a primera vista. ...

5 lenguajes del amor libro
.pdf
Download PDF • 124KB

10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Co to znamená „být dospělým“? Když jsem byla malá, říkali mi, že být dospělá znamená být zodpovědná. Rozhodná. Samostatná. Rozumná. Ale i když jsem to posléze všechno naplnila, dospělá jsem se tak něj

Co můžeme předat našim dětem? Síťovka. Sámoška. Umakart. SRPŠ. Začetli jsme se teď do dětské knížky, která byla vydaná v roce mého narození. Skoro na každé stránce musím zastavit a vysvětlovat neznámé