Hudba - důležitý pomocník v učení se cizích jazyků - 1

Aktualizováno: 21. 2. 2021


Hudba - důležitý pomocník v učení se cizích jazyků - 1

Posloucháte rádi hudbu? Ano? Já taky! A víte, že skrz poslech hudby vašemu mozku dodáváte obrovské množství slovní zásoby a správných vzorců gramatiky? Pokud ne, přečtěte si tento článek, třeba pak budete na poslech cizojazyčné hudby nahlížet trochu jiným pohledem. Navíc Vám prozradím, jak se můžete učit cizí jazyk skrze poslech písniček.

Hudba - důležitý pomocník v učení se ciz
.
Download • 95KB


Music - an important tool in foreign language learning - 1

Do you like listening to music? Yes? Me too! And did you know that by listening to music, you supply your brain with a huge amount of vocabulary and correct grammar patterns? If not, read this article, maybe you will look at listening to music in foreign language from a slightly different perspective. In addition, I will tell you how you can learn a foreign language by listening to songs.

Music-an important tool in foreign langu
.
Download • 93KBLa musique - un outil important pour l'apprentissage des langues étrangères - 1

Aimez-vous écouter de la musique? Oui? Moi aussi! Et saviez-vous qu'en écoutant de la musique, vous fournissez à votre cerveau une énorme quantité de vocabulaire et des modèles de grammaire corrects? Sinon, lisez cet article, peut-être que vous envisagerez d'écouter de la musique en langue étrangère dans une perspective légèrement différente. De plus, je vais vous dire comment apprendre une langue étrangère en écoutant des chansons.

La musique - un outil important pour l'a
.
Download • 93KB


Música - una herramienta útil y importante para el aprendizaje de idiomas extranjeros - 1

¿Les gusta escuchar musica? ¿Si? ¡A mí también! ¿Y sabían que al escuchar música, le proporcionan a su cerebro una gran cantidad de vocabulario y patrones gramaticales correctos? Si no es así, lean este artículo, tal vez vean escuchar música en un idioma extranjero desde una perspectiva ligeramente diferente. Además, les contaré cómo pueden aprender un idioma extranjero escuchando canciones.

Música una herramienta útil y importante
.
Download • 92KB


8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Hudba - důležitý pomocník v učení se cizích jazyků - 2 V první části článku jsem Vám vysvětlila, proč je poslech hudby výborným pomocníkem při učení se cizích jazyků. Nyní Vám na konkrétní příkladu uk