Jak si zlepšit kvalitu života díky mozku - část 4

Aktualizováno: 21. 2. 2021

Jak si zlepšit kvalitu života díky mozku - část 4

Lidský mozek je mnohem výkonnější než si myslíme. Každý z nás může svůj mozek trénovat a zlepšovat jeho funkce. Tuto činnost lze dělat v každém věku, ať jste mladí nebo staří, vždy máte možnost zlepšit kvalitu svého života tím, že zlepšíte funkce Vašeho mozku. Rádi byste se dozvěděli, co udělat proto aby Váš mozek i život byli lepší? Pak je tento článek pro Vás!...

Jak si zlepšit kvalitu života díky mozku
.
Download • 63KB


How to improve your quality of life thanks to your brain - part 4

The human brain is much more powerful than we think. Each of us can train its brain and improve its functions. This activity can be done at any age, whether you are young or old, you always have the opportunity to improve the quality of your life by improving the functions of your brain. Would you like to know what to do to make your brain and life better? Then this article is for you!...

How improve your quality of life thanks
.
Download • 62KB


Comment améliorer votre qualité de vie grâce à votre cerveau 4

Le cerveau humain est beaucoup plus puissant qu'on ne le pense. Chacun de nous peut entraîner son cerveau et améliorer son fonctionnement. Cette activité peut se faire à tout âge, que vous soyez jeune ou moins jeune, vous avez toujours la possibilité d'améliorer la qualité de votre vie en développant et entretenant votre cerveau. Vous aimeriez savoir quoi faire pour améliorer le fonctionnement de votre cerveau et par conséquent votre vie? Alors cet article est fait pour vous!...

Comment améliorer votre qualité de vie g
.
Download • 64KB


Cómo mejorar su calidad de vida gracias a su cerebro parte 4

El cerebro humano es mucho más poderoso de lo que pensamos. Cada uno de nosotros puede entrenar su cerebro y mejorar sus funciones. Esta actividad se puede realizar a cualquier edad, sean joven o mayor, siempre hay la oportunidad de mejorar la calidad de su vida gracias a mejorar las funciones de su cerebro. ¿Le gustaría saber qué hacer para mejorar su cerebro y su vida? ¡Entonces este articulo es para usted!...

Cómo mejorar su calidad de vida gracias
.
Download • 68KB


13 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Překlady a podcasty do angličtiny, francouzštiny a španělštiny naleznete níže. ČEŠTINA Proč jezdí Britové vlevo? Ať už jste někdy navštívili Británii, či nikoli, určitě víte, že pravidla provozu jsou

Překlady a podcasty do angličtiny, francouzštiny a španělštiny naleznete níže. ČEŠTINA Nasloucháte svému tělu? Většina lidí chce zemřít ve spánku. Asi. Nevim. Neptala jsem se všech. Já bych nejradši u

Proč piráti pili rum? Napadlo Vás někdy proč se na lahvích s rumem často vyskytují piráti či pirátské lodě? Je to proto, že piráti pili rum, anebo je to jen marketingový výmysl? Výmysl to není. Piráti