Komedogenní a nekomedogenní oleje

Aktualizováno: 22. 2. 2021

Komedogenní a nekomedogenní oleje

V kosmetických produktech se vyskytují tzv. komedogenní látky. Tedy takové, které způsobují ucpávání pórů. Stalo se vám někdy, že vám i po úžasném přírodním krému udělaly na obličeji pupínky? Právě to je vina komedogenních látek. Nemusí se však jednat jen pouze o syntetické suroviny jako ropné produkty apod., komedogenní jsou i některé přírodní oleje. Komedogenní látky nejsou logicky vhodné pro mastnou a aknózní pleť, protože by mohly její stav zbytečně zhoršit. Toto platí zejména pro tolik oblíbený kokosový olej, olej z pšeničných klíčků a také lněný olej. Takže pokud vás často trápí pupínky, na tyhle oleje raději zapomeňte...

Komedogenní a nekomedogenní oleje
.pdf
Download PDF • 105KB


Comedogenic and non-comedogenic oils

Cosmetic products may contain the so-called comedogenic substances. That is, those that cause clogging of the pores. Have you ever had pimples on your face even after using an amazing natural cream? This is the fault of comedogenic substances. However, it does not have to be only synthetic raw materials such as petroleum products, etc., some natural oils are also comedogenic. Comedogenic substances are not logically suitable for oily and acne-prone skin, as they could worsen its condition unnecessarily. This is especially true of the popular coconut oil, wheat germ oil and also linseed oil. So if you often have pimples, forget about these oils...

Comedogenic and non-comedogenic oils
.pdf
Download PDF • 99KB


Huiles comédogènes et non-comédogènes

Les produits cosmétiques peuvent contenir des substances dites comédogènes. Autrement dit, ceux qui provoquent le colmatage des pores. Avez-vous déjà eu des boutons sur votre visage même après avoir utilisé une crème naturelle incroyable? C'est la faute des substances comédogènes. Cependant, il ne doit pas s'agir uniquement de matières premières synthétiques telles que les produits pétroliers, etc., certaines huiles naturelles sont également comédogènes. Les substances comédogènes ne sont logiquement pas adaptées aux peaux grasses et à tendance acnéique, car elles pourraient aggraver son état inutilement. Cela est particulièrement vrai de l'huile de coco populaire, de l'huile de germe de blé et de l'huile de lin. Donc, si vous avez souvent des boutons, oubliez ces huiles. ...

Huiles comédogenes et non comédogenes
.pd
Download PD • 96KBAceites comedogénicos y no comedogénicos

Los productos cosméticos pueden contener las denominadas sustancias comedogénicas. Es decir, las que provocan la obstrucción de los poros. ¿Alguna vez ha tenido granos en la cara incluso después de usar una increíble crema natural? Esto es culpa de las sustancias comedogénicas. Sin embargo, no tiene por qué ser solo materias primas sintéticas como derivados del petróleo, etc., algunos aceites naturales también son comedogénicos. Las sustancias comedogénicas no son lógicamente adecuadas para pieles grasas y propensas al acné, ya que podrían empeorar su condición innecesariamente. Esto es especialmente cierto para el popular aceite de coco, aceite de germen de trigo y también aceite de linaza. Entonces, si a menudo tiene granos, olvídese de estos aceites. ...

Aceites comedogénicos y no comedogénicos
.
Download • 95KB

8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Překlady a podcasty do angličtiny, francouzštiny a španělštiny naleznete níže. ČEŠTINA Kyselina citronová: jak ji využít Kyselina citronová je jednou z těch levných surovin, které se vám doma neztrat

Překlady a podcasty do angličtiny, francouzštiny a španělštiny naleznete níže. ČEŠTINA Nasloucháte svému tělu? Většina lidí chce zemřít ve spánku. Asi. Nevim. Neptala jsem se všech. Já bych nejradši u

Šumivky na čištění WC Konečně jsem se dostala k sepsání slíbeného receptu, který leckdo ocení. Jelikož se snažím tolik nezatěžovat naši matičku Zemi chemií, budou to tentokrát šumivky na čištění WC. N