Lze se vyhnout stařecké demenci?

Aktualizováno: 21. 2. 2021

Lze se vyhnout stařecké demenci?

Dle webu ifenomen.cz:

Ruský neurolog Vladimír Bechtěrev, jednou prohlásil, že „je velké štěstí zemřít a přitom zůstat při smyslech a bez demence. Takové štěstí bude mít ve svém životě jen 20 % lidí. Zbytek starých lidí zemře jako zlí a naivní mrzouti, kteří budou závislí na svých dospělých dětech a vnoučatech. Těchto 80 % lidí má mnohem větší šanci, že budou trpět nějakou vážnou nemocí...

Lze se vyhnout stařecké demenci
.pdf
Download PDF • 111KBCan senile dementia be prevented?

According to the ifenomen.cz website:

Russian neurologist Vladimir Bechterev once said that “it is very fortunate to die while remaining sane and without dementia. Only 20% of people will have such luck in their lives. The rest of the old people will die as evil and naive grouches who will be dependent on their adult children and grandchildren. These 80% of people are much more likely to suffer from a serious illness.

Can senile dementia be prevented
.pdf
Download PDF • 102KBPeut-on prévenir la démence sénile?

Selon le site ifenomen.cz:

Le neurologue russe Vladimir Bechterev a dit un jour qu '«il est très chanceux de mourir en restant sain d'esprit et sans démence. Seulement 20% des gens auront une telle chance dans leur vie. Le reste des personnes âgées mourront comme des grognards méchants et naïfs qui dépendront de leurs enfants et petits-enfants adultes. Ces 80% de personnes sont beaucoup plus susceptibles de souffrir d'une maladie grave...

Peut-on prévenir la démence sénile
.pdf
Download PDF • 103KB

¿Se puede prevenir la demencia senil?

Según el sitio web ifenomen.cz:

El neurólogo ruso Vladimir Bechterev dijo una vez que “es muy afortunado morir estando cuerdo y sin demencia. Solo el 20% de las personas tendrá tanta suerte en sus vidas. El resto de los ancianos morirá como malvados e ingenuos gruñones que dependerán de sus hijos adultos y nietos. Este 80% de las personas tienen muchas más probabilidades de sufrir una enfermedad grave...

Se puede prevenir la demencia senil
.pdf
Download PDF • 104KB
15 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Překlady a podcasty do angličtiny, francouzštiny a španělštiny naleznete níže. ČEŠTINA Proč jezdí Britové vlevo? Ať už jste někdy navštívili Británii, či nikoli, určitě víte, že pravidla provozu jsou

Překlady a podcasty do angličtiny, francouzštiny a španělštiny naleznete níže. ČEŠTINA Nasloucháte svému tělu? Většina lidí chce zemřít ve spánku. Asi. Nevim. Neptala jsem se všech. Já bych nejradši u

Proč piráti pili rum? Napadlo Vás někdy proč se na lahvích s rumem často vyskytují piráti či pirátské lodě? Je to proto, že piráti pili rum, anebo je to jen marketingový výmysl? Výmysl to není. Piráti