Možné kulturní šoky, které můžete zažít v Česku – část 2

Možné kulturní šoky, které můžete zažít v Česku – část 2


Promluvme si o ceně piva a vody v českých restauracích. Uveďme několik zajímavých odpovědí na otázku „Jak se máš“. A řeknu Vám, jestli jsou Češi národem věřících anebo ne ... Některé z těchto faktů by vás mohly šokovat.

Možné kulturní šoky, které můžete zažít
.
Download • 105KB
Possible cultural shocks you might experience in Czechia – part 2


Let´s talk about the price of beer and water in Czech restaurants. Let´s point out some of interesting answers to the „How are you“ question. And let me tell you if Czechs are a nation of believers or not… Some of these fact might shock you.

Possible cultural shocks you might exper
.
Download • 97KBLes chocs culturels que vous pourriez rencontreren Tchéquie - partie 2


Parlons du prix de la bière et de l´eau dans les restaurants tchèques. Citons quelques réponses intéressantes à la question "«Ça va?»". Et laissez-moi vous dire si les Tchèques sont une nation de croyants ou non… Certains de ces faits pourraient vous choquer.

Les chocs culturels que vous pourriez re
.
Download • 99KBPosibles choques culturales que pueden experimentar en Chequia - parte 2

Hablemos del precio de la cerveza y el agua en los restaurantes checos. Señalemos algunas respuestas interesantes a la pregunta "¿Qué tal?". Y déjanme decirles si los checos son una nación de creyentes o no ... Algunos de estos hechos pueden sorprenderle.

Posibles choques culturales que pueden e
.
Download • 98KB

9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Proč se chci naučit česky - Jairo „Jsem třiadvacetiletý člověk, který měl vždy zalíbení v jazycích, a který je rád studuje. Co se týče češtiny, je pro mě tento jazyk jedním z nejzvláštnějších, protože

Vtipy - Český humor 2 Bratislava, muž a jeho syn zírají na železnou oponu. Syn se ptá: „Tati, kdo žije za tím plotem?“ Otec odpoví smutným hlasem: „My synu, my...“ .... Jokes - Czech humor 2 Bratislav