Pálení čarodějnic

Aktualizováno: 29. 4. 2021

Překlady a podcasty do angličtiny, francouzštiny a španělštiny naleznete níže.Pálení čarodějnic


Když se 30. dubna zeptáte Vašich českých kamarádů co budou večer dělat, neděste se, když Vám odpoví, že budou pálit čarodějnice. Neznamená to, že budou celý den a večer hledat hříšnice, které církev dříve nazývala čarodějnicemi a budou je pálit. Vůbec ne. Je to jen jeden z tradičních českých zvyků, kterým se Češi odjakživa snaží přivolávat teplo. ...

Pálení čarodějnic
.pdf
Download PDF • 106KB


Burning of witches


If you ask your Czech friends what they will do in the evening on April 30, don´t get shocked when they answer that they will burn witches. It doesn´t mean that they will look all day and night for the sinners that the church once called witches and burn them. Not at all. It is just one of the traditional Czech customs with which Czechs have always tried to bring warmer weather. ...

Burning of witches
.pdf
Download PDF • 109KB


Bûcher des sorcières Si vous demandez à vos amis tchèques ce qu'ils vont faire le soir du 30 avril, ne soyez pas choqué quand ils vous répondront qu'ils vont brûler des sorcières. Cela ne veut pas dire qu'ils chercheront toute la journée et toute la nuit les pécheuse que l'église appelait autrefois les sorcières et les brûleront. Pas du tout. Ce n'est qu'une des coutumes tchèques traditionnelles avec lesquelles les Tchèques ont toujours essayé d'apporter un temps plus chaud. ...

Bucher des sorcieres
.pdf
Download PDF • 111KB


Quema de brujas

Si les preguntas a tus amigos checos qué harán en la noche del 30 de abril, no te sorprendas cuando te respondan que quemarán brujas. No significa que buscarán día y noche a las pecadoras que la iglesia una vez llamó brujas y las quemarán. Para nada. Es solo una de las costumbres tradicionales checas con las que los checos siempre han tratado de traer un clima más cálido. ...

Quema de brujas
.pdf
Download PDF • 108KB

12 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Stavění a hlídání májky Česká tradice stavění májky je dnes oslavována již jen na vesnicích. Májka je strom, který má většinu kmene zbaveného kůry a větví. Pouze horní část stromu zůstává tak jak je.

Vánoční české tradice - Mikuláš, čert a anděl Zajímá Vás kde se tato vánoční tradice vzala a jak její oslava vypadá? Tak neváhejte a pokračujte ve čtení.... Christmas Czech traditions – Saint Nicholas

Jak správně podat ruku Nejen v České republice je nejběžnějším způsobem pozdravení – podání ruky. Kdysi si lidé podávali ruce proto, aby dokázali, že v ruce nemají žádnou zbraň. A právě kvůli tomu se