Proč lidem vadí zvuk vlastního hlasu

Aktualizováno: 21. 2. 2021

Proč lidem vadí zvuk vlastního hlasu

Mnoho lidem na světě vadí, když slyší svůj hlas. Někteří lidé svůj hlas dokonce nesnášejí. Lidé svůj hlas slyší odlišně než jak jej slyší ostatní. To je také často jedním z hlavních důvodů, proč se lidé bojí začít mluvit cizím jazykem. Je to důvodem, proč spousta lidí má poměrně dobrou znalost cizího jazyka, ale když tito lidé mají začít komunikovat s ostatními verbálně – začnou se cítit nepříjemně a neradi mluví. ...

Proč nám Vadí zvuk našeho hlasu
.pdf
Download PDF • 57KBWhy people mind the sound of their own voice

Many people in the world mind hearing their own voice. Some people even hate their voice. People can hear their voice differently than others do. This is often one of the main reasons why people are afraid to start speaking a foreign language. It is a reason why a lot of people have a relatively good knowledge of a foreign language, but when they have to start communicating with others verbally, they start to feel uncomfortable and dislike speaking. ...

Why people mind the sound of their own v
.
Download • 51KBPourquoi les gens sont-ils dérrangés du son de leur propre voix

De nombreuses personnes dans le monde sont dérrangées d'entendre leur propre voix. Certaines personnes détestent même leur voix. Les gens peuvent entendre leur voix différemment des autres. C'est souvent l'une des principales raisons pour lesquelles les gens ont peur de commencer à parler une langue étrangère. C'est une raison pour laquelle beaucoup de gens ont une connaissance relativement bonne d'une langue étrangère, mais lorsqu'ils doivent commencer à communiquer verbalement avec les autres, ils commencent à se sentir mal à l'aise et à n´aiment pas parler.

Pourquoi les gens sont-ils dérrangés du
.
Download • 64KBPor qué a la gente le molesta el sonido de su propia voz

A muchas personas en el mundo les molesta cuando oyen su propia voz. Algunas personas incluso odian su voz. Las personas pueden oír su voz de manera diferente a los demás. Esta es a menudo una de las principales razones por las que la gente tiene miedo de empezar a hablar un idioma extranjero. Es una razón por la que muchas personas tienen un conocimiento relativamente bueno de un idioma extranjero, pero cuando tienen que empezar a comunicarse verbalmente con los demás, empiezan a sentirse incómodos y no les gusta hablar.

Por qué a la gente le molesta el sonido
.
Download • 51KB

12 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Překlady a podcasty do angličtiny, francouzštiny a španělštiny naleznete níže. ČEŠTINA Proč jezdí Britové vlevo? Ať už jste někdy navštívili Británii, či nikoli, určitě víte, že pravidla provozu jsou

Proč piráti pili rum? Napadlo Vás někdy proč se na lahvích s rumem často vyskytují piráti či pirátské lodě? Je to proto, že piráti pili rum, anebo je to jen marketingový výmysl? Výmysl to není. Piráti

Lze se vyhnout stařecké demenci? Dle webu ifenomen.cz: Ruský neurolog Vladimír Bechtěrev, jednou prohlásil, že „je velké štěstí zemřít a přitom zůstat při smyslech a bez demence. Takové štěstí bude mí