Proč se chci naučit česky - Jairo

Proč se chci naučit česky - Jairo

„Jsem třiadvacetiletý člověk, který měl vždy zalíbení v jazycích, a který je rád studuje. Co se týče češtiny, je pro mě tento jazyk jedním z nejzvláštnějších, protože můj oblíbený spisovatel, jeden z mých životních inspirací, byl Čech. Ačkoli mluvil německy, je známo, že Franz Kafka hovořil plynně jazykem Jaroslava Haška a že měl vždy velmi blízko k městu, kde se nachází Karlův Most, na které nikdy nezanevřel. Chtěl bych se naučit váš mateřský jazyk a žít v tomto nádherném městě, které vypadá jako kdyby se v něm zastavil čas, v jeho slavné minulosti, téměř devatenáctém století. ...

Proč se chci naučít česky - Jairo
.pdf
Download PDF • 65KBWhy do I want to learn Czech - Jairo

"I am a twenty-three-year-old person who has always liked languages and who enjoys studying them. In the case of Czech, it is one of the most special languages for me because my favorite writer, one of my references in life, Although he was a Czech. It is known that Franz Kafka was fluent in Jaroslav Hašek's language and that he was always very close to the city of Karlův Most which he never abandonned. I would like to learn his mother tongue and live in that beautiful city that seems anchored in a glorious past, almost nineteenth-century. ...

Why do I want to learn Czech - Jairo
.pdf
Download PDF • 53KBPourquoi est-ce que je veux apprendre le tchèque - Jairo

"Je suis une personne de 23 ans qui a toujours aimé les langues et qui aime les étudier. Dans le cas du tchèque, c'est l'une des langues les plus spéciales pour moi parce que mon écrivain préféré, une de mes références dans la vie Bien qu'il fût tchèque, on sait que Franz Kafka parlait couramment la langue de Jaroslav Hašek et qu'il était toujours très proche de la ville de Karlův Most qu'il n'a jamais abandonnée. J'aimerais apprendre sa langue maternelle et vivre dans cette belle ville qui semble ancrée dans un passé glorieux, presque le dix-neuvième siècle. ...

Pourquoi est-ce que je veux apprendre le
.
Download • 53KB


¿Por qué quiero aprender Checo? - Jairo


"Soy una persona de veintitrés años a la que siempre le han gustado los idiomas y que disfruta estudiándolos. En el caso del checo, se trata de uno de los más especiales para mí porque mi escritor favorito, uno de mis referentes en la vida, era checo. Aunque de expresión alemana, se sabe que Franz Kafka hablaba la lengua de Jaroslav Hašek con fluidez y que siempre estuvo muy unido a la ciudad del Karlův Most de la que nunca se alejó.

Quisiera aprender su idioma materno y vivir en esa bella ciudad que parece anclada en un pasado glorioso, casi decimonónico. ...

Por qué quiero aprender Checo - Jairo
.pd
Download PD • 15KB

3 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Vtipy - Český humor 2 Bratislava, muž a jeho syn zírají na železnou oponu. Syn se ptá: „Tati, kdo žije za tím plotem?“ Otec odpoví smutným hlasem: „My synu, my...“ .... Jokes - Czech humor 2 Bratislav