Proč jezdí Britové vlevo?

Aktualizováno: 18. 5. 2021

Překlady a podcasty do angličtiny, francouzštiny a španělštiny naleznete níže.

ČEŠTINA
Proč jezdí Britové vlevo?


Ať už jste někdy navštívili Británii, či nikoli, určitě víte, že pravidla provozu jsou zde odlišná od těch českých. V Anglii platí levostranný provoz. Stručně a jasně - auta, autobusy, kola a jiné dopravní prostředky tedy jezdí po levé straně silnice. Většině cizinců tento systém přijde chaotický a težce si na něj zvykají. Věděli jste však, že dříve bylo naprosto normální jezdit vlevo? A to nejen v Anglii ale ve většině světa, tedy i u nás v Čechách. Proč lidé dříve upřednostňovali jízdu na levé straně? A kdy došlo ke změně jízdy směru z levé strany na pravou? Kdo tu změnu zřejmě způsobil? Jste zvědaví? Skvělé, pak čtěte dále …

Proč jezdí Britové vlevo
.pdf
Download PDF • 114KB

ENGLISH


Why do the British drive on the left side?


Whether you have visited Great Britain or not, you must know that the traffic rules there are different from the Czech ones. England follows a left-handed traffic. Clearly and concisely – cars, buses, bikes and other means of transport drive on the left side of the road. Most foreigners find this system very chaotic and have a hard time getting used to it. Did you know, however, that it used to be perfectly normal to drive on the left? And not only in England but in most parts of the world, including the Czech Republic. Why did people prefer driving on the left side? When did the direction change from the left to the right side? Who most likely commanded the change? Are you curious? Perfect, keep reading then …

Why do the British drive on the left sid
.
Download • 114KB


FRANÇAIS


Pourquoi les Britanniques conduisent-ils du côté gauche?

Que vous ayez visité la Grande-Bretagne ou non, sachez que les règles de circulation y sont différentes de celles de la République tchèque. L'Angleterre suit un trafic gaucher. De façon claire et concise - les voitures, les bus, les vélos et les autres moyens de transport circulent sur le côté gauche de la route. La plupart des étrangers trouvent ce système très chaotique et ont du mal à s'y habituer. Saviez-vous, cependant, qu'il était tout à fait normal de conduire à gauche? Et pas seulement en Angleterre mais dans la plupart des régions du monde, y compris en République tchèque. Pourquoi les gens préféraient-ils conduire du côté gauche? Quand la direction a-t-elle changé du côté gauche au côté droit? Qui a probablement commandé le changement? Êtes vous curieux? Parfait, continuez à lire alors …

Pourquoi les britanniques conduisent
.ils
Download ILS • 118KB

ESPAÑOL


¿Por qué los británicos conducen por el lado izquierdo?

Tanto si has visitado Gran Bretaña como si no, debes saber que las normas de tráfico allí son diferentes a las checas. Inglaterra sigue la circulación por la iziquierda. De manera clara y concisa: automóviles, autobuses, bicicletas y otros medios de transporte circulan por el lado izquierdo de la carretera. La mayoría de los extranjeros encuentran este sistema muy caótico y les cuesta acostumbrarse. ¿Sabías, sin embargo, que solía ser perfectamente normal conducir por la izquierda? Y no solo en Inglaterra, sino en la mayor parte del mundo, incluida la República Checa. ¿Por qué la gente prefería conducir por el lado izquierdo? ¿Cuándo cambió la dirección del lado izquierdo al derecho? ¿Quién probablemente ordenó el cambio? ¿Eres curioso? Perfecto, sigue leyendo entonces ...

Por qué los británicos conducen por el l
.
Download • 119KB

23 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Proč piráti pili rum? Napadlo Vás někdy proč se na lahvích s rumem často vyskytují piráti či pirátské lodě? Je to proto, že piráti pili rum, anebo je to jen marketingový výmysl? Výmysl to není. Piráti

Lze se vyhnout stařecké demenci? Dle webu ifenomen.cz: Ruský neurolog Vladimír Bechtěrev, jednou prohlásil, že „je velké štěstí zemřít a přitom zůstat při smyslech a bez demence. Takové štěstí bude mí

Jak si zlepšit kvalitu života díky mozku - část 4 Lidský mozek je mnohem výkonnější než si myslíme. Každý z nás může svůj mozek trénovat a zlepšovat jeho funkce. Tuto činnost lze dělat v každém věku,