Stavění a hlídání májky

Stavění a hlídání májky

Česká tradice stavění májky je dnes oslavována již jen na vesnicích. Májka je strom, který má většinu kmene zbaveného kůry a větví. Pouze horní část stromu zůstává tak jak je. Na zbylé větve potom svobodná děvčata, a často i děti, věšejí barevné stužky. Každá vesnice zdobí májku po svém, v mnoha vesnicích však zdobí májku nejen stužkami, ale i připevněním věnce upleteného z větví a ozdobeného stužkami. Májka může dosahovat i několika desítek metrů. Největší Májka byla postavena v roce 2006 v obci Vendryně a byla dlouhá 53,98 metru.

Stavění a hlídání májky
.pdf
Download PDF • 126KB


Building and guarding a Maypole


Nowadays, the Czech tradition of building a maypole is only celebrated in villages. Maypole is a tree that has most of the trunk of bark and branches removed. Only the upper part of the tree remains as it is. Unmarried girls, and often children, then hang coloured ribbons on the remaining branches. Each village decorates the maypole its own way, but in many villages, it is decorated not only with ribbons, but also by attaching a wreath made from branches and decorated with ribbons. The maypole can reach several dozens of meters. The longest maypole was built in 2006 in the Vendryně village and was 53.98 meters long.

Building and guarding a Maypole
.pdf
Download PDF • 117KB


Construction et gardiennage d´un maypole


De nos jours, la tradition tchèque de construction d'un maypole n'est célébrée que dans les villages. Maypole est un arbre dont la majeure partie du tronc d'écorce et des branches a été enlevée. Seule la partie supérieure de l'arbre reste telle quelle. Des filles célibataires, et souvent des enfants, accrochent ensuite des rubans colorés sur les branches restantes. Chaque village décore le maypole à sa manière, mais dans de nombreux villages, il est décoré non seulement de rubans, mais aussi en attachant une couronne faite de branches et décorée de rubans. Le maypole peut atteindre plusieurs dizaines de mètres. Le maypole le plus long a été construit en 2006 dans le village de Vendryně et mesurait 53,98 mètres de long.

Construction et gardiennage d´un maypole
.
Download • 122KB


Construcción y vigilancia de árbol de mayo

Hoy en día, la tradición checa de construir un árbol de mayo solo se celebra en los pueblos. El árbol de mayo es un árbol al que se le ha quitado la mayor parte de la corteza y las ramas. Solo la parte superior del árbol permanece como está. Las chicas solteras y, a menudo, los niños, cuelgan cintas de colores en las ramas restantes. Cada pueblo decora el árbol de mayo a su manera, pero en muchos pueblos, se decora no solo con cintas, sino también con una corona hecha de ramas y decorada con cintas. El árbol de mayo puede alcanzar varias decenas de metros. El árbol de mayo más largo se construyó en 2006 en el pueblo de Vendryně y tenía 53,98 metros de largo.

Construcción y vigilancia de árbol de ma
.
Download • 120KB

22 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Překlady a podcasty do angličtiny, francouzštiny a španělštiny naleznete níže. Pálení čarodějnic Když se 30. dubna zeptáte Vašich českých kamarádů co budou večer dělat, neděste se, když Vám odpoví, že

Vánoční české tradice - Mikuláš, čert a anděl Zajímá Vás kde se tato vánoční tradice vzala a jak její oslava vypadá? Tak neváhejte a pokračujte ve čtení.... Christmas Czech traditions – Saint Nicholas

Jak správně podat ruku Nejen v České republice je nejběžnějším způsobem pozdravení – podání ruky. Kdysi si lidé podávali ruce proto, aby dokázali, že v ruce nemají žádnou zbraň. A právě kvůli tomu se