Svátek

Aktualizováno: 21. 2. 2021

Svátek

V České Republice je zvykem, že lidé slaví nejen své narozeniny, ale také svůj svátek. Proto mají Češi ke každému dni v roce přiřazeno jedno, někdy i několik jmen. Češi často vybírají svým dětem jména nejen na základě toho, jak se jim jména líbí, ale také na základě toho, kdy budou jejich děti slavit svátek. Většina rodičů se snaží o to, aby jejich děti neslavili svátek a narozeniny příliš brzy po sobě. Oslava svátku se v každé rodině liší, ...

Svátek
.pdf
Download PDF • 43KBName Day

n the Czech Republic, it is customary for people to celebrate not only their birthdays, but also their name days. Therefore, Czechs are assigned one, sometimes several names for each day of the year. Czechs often choose their children's names not only based on how they like the names, but also based on when their children will celebrate the Name Day. Most parents try to keep their children from celebrating Name day and birthday too soon in a row. The celebration of the Name Day is different in each family, ...

Name Day
.pdf
Download PDF • 46KBLe jour de nom

En République tchèque, il est de coutume que les gens fêtent non seulement leurs anniversaires, mais aussi leurs jours de noms. Par conséquent, les Tchèques se voient attribuer un, parfois plusieurs noms pour chaque jour de l'année. Les Tchèques choisissent souvent les noms de leurs enfants non seulement en fonction de la façon dont ils aiment les noms, mais également en fonction du moment où leurs enfants célébreront le jour du nom. La plupart des parents essaient d'empêcher leurs enfants de célébrer le jour du nom et l'anniversaire trop tôt de suite. La célébration du jour du nom est différente dans chaque famille, ...

Le jour de nom
.pdf
Download PDF • 45KBEl Día del Nombre

En la República Checa, es costumbre que las personas celebren no solo sus cumpleaños, sino también sus Días del nombre. Por lo tanto, a los checos se les asigna uno, a veces varios nombres para cada día del año. Los checos a menudo eligen los nombres de sus hijos no solo en función de cómo les gustan los nombres, sino también en función de cuándo sus hijos celebrarán el Día del Nombre. La mayoría de los padres tratan de evitar que sus hijos celebren el Día del Nombre y el cumpleaños de seguida. La celebración del Día del Nombre es diferente en cada familia, ...

El Día del Nombre
.pdf
Download PDF • 45KB

32 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Překlady a podcasty do angličtiny, francouzštiny a španělštiny naleznete níže. Pálení čarodějnic Když se 30. dubna zeptáte Vašich českých kamarádů co budou večer dělat, neděste se, když Vám odpoví, že

Stavění a hlídání májky Česká tradice stavění májky je dnes oslavována již jen na vesnicích. Májka je strom, který má většinu kmene zbaveného kůry a větví. Pouze horní část stromu zůstává tak jak je.

Vánoční české tradice - Mikuláš, čert a anděl Zajímá Vás kde se tato vánoční tradice vzala a jak její oslava vypadá? Tak neváhejte a pokračujte ve čtení.... Christmas Czech traditions – Saint Nicholas