Univerzální octový čistič bez chemie

Překlady a podcasty do angličtiny, francouzštiny a španělštiny naleznete níže.
ČEŠTINA


Univerzální octový čistič bez chemie


Zkuste si vyrobit univerzální octový čistič bez chemie a věřte, že nebudete litovat! Když si člověk představí, kolik ročně spotřebuje čistících prostředků a jakou chemii asi obsahují, není to úplně to, co bychom v dnešní době chtěli. Pomalu, ale jistě začíná čím dál víc lidí uvažovat nejen nad kvalitou a složením potravin, ale také o složení kosmetiky a čisticích prostředků. ...

Univerzální octový čistič bez chemie
.pdf
Download PDF • 199KBENGLISH


Universal vinegar cleaner without chemistry


Try to make a universal vinegar cleaner without chemistry and believe that you won't regret it! When one imagines how much detergent you use per year and whatever chemistry it probably contains, it's not exactly what we want these days. Slowly but surely, more and more people are beginning to think not only about the quality and composition of food, but also about the composition of cosmetics and cleaning products. ...

Universal vinegar cleaner without chemis
.
Download • 164KB


FRANÇAIS


Nettoyant universel au vinaigre sans chimie


Essayez de faire un nettoyant universel au vinaigre sans chimie et croyez que vous ne le regretterez pas! Quand on imagine la quantité de détergent que vous utilisez par an et quelle que soit la composition chimique qu'il contient, ce n'est pas exactement ce que nous voulons ces jours-ci. Lentement, mais sûrement, de plus en plus de gens commencent à penser non seulement à la qualité et à la composition des aliments, mais aussi à la composition des cosmétiques et des produits de nettoyage. ...

Nettoyant universel au vinaigre sans chi
.
Download • 185KB


ESPAÑOL


Limpiador de vinagre universal sin químicos

¡Prueba hacer un limpiador de vinagre universal sin químicos y cree que no te arrepentirás! Cuando uno imagina cuánto detergente usa por año y la química que probablemente contenga, no es exactamente lo que queremos en estos días. De forma lenta, pero segura, cada vez más personas comienzan a pensar no solo en la calidad y composición de los alimentos, sino también en la composición de los cosméticos y productos de limpieza. ...

Limpiador de vinagre universal sin quími
.
Download • 199KB

3 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Překlady a podcasty do angličtiny, francouzštiny a španělštiny naleznete níže. ČEŠTINA Vtipy – český humor 4 Při příjímacím pohovoru do zaměstnání zazněl i dotaz: “Jak dlouho jste byl na minulém praco

Překlady a podcasty do angličtiny, francouzštiny a španělštiny naleznete níže. ČEŠTINA Pět jazyků lásky - kniha Znáte tuhle knihu od Garyho Chapmana? Gary Demonte Chapman je americký manželský poradce

Překlady a podcasty do angličtiny, francouzštiny a španělštiny naleznete níže. ČEŠTINA Proč jezdí Britové vlevo? Ať už jste někdy navštívili Británii, či nikoli, určitě víte, že pravidla provozu jsou