Základní info o České republice

Aktualizováno: 21. 2. 2021

Základní informace o České republice

Česká Republika leží ve Střední Evropě, proto se jí také často přezdívá srdce Evropy. Česká republika se nachází mezi 4 státy. Sousedí na severu s Polskem, na jihu s Rakouskem, na východě se Slovenskem a na západě s Německem. Od 2.května 2016 má Česká republika i druhé oficiální zkrácené jméno - Česko. ...

Záklandí info o ČR
.pdf
Download PDF • 85KB


Basic information about the Czech Republic

The Czech Republic is situated in Central Europe which is why it is often called the heart of Europe. The Czech Republic is located among 4 countries. It borders Poland to the north, Slovakia to the east, Austria to the south and Germany to the west. Since the 2nd May of 2016, the Czech Republic also has a second official abbreviated name – the Czechia. ...

Czechia basic info
.pdf
Download PDF • 87KBInformations de base sur la République tchèque

La République tchèque est située en Europe centrale, c'est pourquoi elle est souvent appelée le cœur de l'Europe. La République tchèque est située parmi 4 pays. Elle borde la Pologne au nord, la Slovaquie à l'est, l'Autriche au sud et l'Allemagne à l'ouest. Depuis le 2 mai de 2016, la République tchèque a également un deuxième nom abrégé officiel - la Tchéquie. ...

Informations de base sur la Republique T
.
Download • 82KBInformación básica sobre la República checa

La República Checa se encuentra en Europa Central, por lo que a menudo se la llama el corazón de Europa. La República Checa se encuentra entre 4 países. Limita con Polonia al norte, Eslovaquia al este, Austria al sur y Alemania al oeste. Desde el 2 de mayo 2016, la República Checa también tiene un segundo nombre abreviado oficial: Chequia. ...

Información básica sobre la Rep Checa
.pd
Download PD • 81KB

6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Proč se chci naučit česky - Jairo „Jsem třiadvacetiletý člověk, který měl vždy zalíbení v jazycích, a který je rád studuje. Co se týče češtiny, je pro mě tento jazyk jedním z nejzvláštnějších, protože