Kruhová knihovna

MultiTexts

Naším účelem je dělat učení se cizích jazyků snazší, zábavnější a dostupnější. 

!!! POZOR !!!

Realizace webu je pozastavena, omlouváme se.

Jsme přesvědčeni, že cizí jazyk se může naučit každý, kdo o to stojí. Je však zapotřebí obklopit se tématy, které člověka zajímají a najít si na „učení se“ jazyka alespoň pár minut denně. Učení Vás musí bavit, jinak na něj jednoho dne tak či onak zanevřete. Proto vznikl projekt MultiTexts, kde se snažíme, abyste si nalezli zajímavá témata k přečtení. A abyste se každý den vraceli pro další „denní“ dávku cizího jazyka. Aby se pro Vás učení cizích jazyků stalo zábavnou a každodenní formou vašeho života. A vy, nehledě na to, zda jste začátečník, mírně pokročilý či výše, jste si tak zajistili postupné zlepšování vaší úrovně.

MultiTexts je multilingvní internetová knihovna, která zprostředkovává svým členům pdf formu článků a textů společně s jejich audio záznamem. Všechny články jsou přístupné v českém, anglickém, španělském a francouzském jazyce. Většina audio podcastů prozatím bohužel chybí, pracujeme na jejich průběžném vytváření a přidávání. Do budoucna bychom rádi rozšířili náš jazykový repertoár o další cizí jazyky. Momentálně pracujeme na rozšíření překladů o katalánštinu, baskičtinu, italštinu a ruštinu. Pokud byste rádi, aby se na webu do budoucna objevili i překlady do jiného jazyka, napište nám prosím. Třeba Vám budeme moci vyhovět. :-)

Všechny články v naší knihovně jsou krátké a nezaberou Vám více než zhruba 5 až 15 minut k přečtení. Každý týden přidáváme minimálně 2 nové články.


Máte strach, že nebudete článkům rozumět? To je přirozené. Nemusíte si však dělat starosti, jelikož všechny články psané v cizím jazyce si můžete zrcadlově přečíst i v češtině. A nemusíte tak ztrácet čas vyhledáváním slovíček v překladači a ověřováním správností překladu. V okamžiku, kdy budete mít pocit, že nerozumíte... prostě se jen podíváte do české verze článku, porozumíte a čtete vesele dál. 

Pokud by vás zajímalo jak můžete díky dvojjazyčné četbě zefektivnit vaše studium cizího jazyka, a zrychlit tak proces učení, přihlaste se k odběru novinek. Připravujeme pro vás totiž ve spolupráci s  ChytrySamouk "Příručku ChytréhoSamouka", díky které se dozvíte jak se učit jazyky přirozeněji, efektivněji, pohodlněji, flexibilněji, zábavněji a v neposlední řadě i levněji. 

Ještě než si začnete užívat služeb naší MultiTexts knihovny, seznamte se prosím s našimi Podmínkami užívání webových stránek www.multitexts.com.

 

Užíváním internetové stránky www.multitexts.com souhlasíte s Podmínkami užívání vypsanými níže. Prosím přečtěte si tyto podmínky pozorně, ještě než začnete náš webový portál multitexts.com využívat. Pokud s těmito Podmínkami užívání nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK WWW.MULTITEXTS.COM

Tyto podmínky upravují užívání internetového portálu multitexts.com (dále jen "internetový portál") třetími osobami. Provozovatel multitexts.com, Martina Visingerová (dále jen provozovatel), proto žádá všechny osoby, které navštívily tyto internetové stránky poprvé, nebo se s podmínkami ještě neseznámily, aby tak učinily před započetím jejich užívání.

Základní ustanovení

Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem stránek s adresou domovské stránky multitexts.com je Martina Visingerová, (dále jen „provozovatel“), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření. Každý uživatel užívá internetové stránky multitexts.com na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu internetových stránek multitexts.com. Na obsahu portálu multitexts.com se mohou podílet i jeho čtenáři, proto provozovatel neodpovídá za obsah ve formě komentářů, textů, obrázků nebo videí, který čtenáři přidají. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek multitexts.com a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek multitexts.com a také neodpovídá za jakékoliv přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám či nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na internetových stránkách multitexts.com. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které uživatel naváže s takovými třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na internetových stránkách multitexts.com.


Odpovědnost provozovatele za obsah


Provozovatel neodpovídá za obsah webových stránek, které jsou dostupné prostřednictvím internetových stránek multitexts.com., jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto webových stránkách. Provozovatel internetových stránek multitexts.com neodpovídá za obsah webových stránek, ze kterých je možné se připojit na internetové stránky multitexts.com, ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto webových stránkách. Veškerý obsah stránek multitexts.com slouží pro usnadnění a zpestření studia cizích jazyků a informování čtenářům. Obsah stránek byl získán ze zdrojů, které provozovatel považuje za spolehlivé, případně z osobních zkušeností provozovatele. Provozovatel internetových stránek multitexts.com ale v žádném případě neodpovídá a neručí za aktuálnost, úplnost, zákonnost, včasnost či správnost veškerých informací, dat a prohlášení obsažených na internetových stránkách multitexts.com. Obsah stránek multitexts.com je průběžně rozšiřován, obnovován a upravován. Jakékoliv užití internetových stránek www.multitexts.com nebo jejich jakékoliv části pro jinou než osobní potřebu, či pro jiné než studijní / výukové účely, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování, nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv provozovatele a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu internetových stránek www.multitexts.com. Na internetových stránkách multitexts.com jsou v souladu s platnými dohodami oprávněně využívána data dalších subjektů, které jsou jejich majiteli a autory, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů bez vědomí provozovatele a autora obsahu je zakázáno. Aby bylo možno s daty dále zacházet je nutný předchozí písemný souhlas. Veškerý obsah internetových stránek multitexts.com je určen jen pro osobní využití. Jedinou výjimku tvoří využití cizojazyčných článků/textů a podcastů pro výukové účely, v takovém případě je na učiteli, aby sám uvážil, zda je obsah článku/textu/podcastu vhodný pro studenty. Některá témata nemusí být vhodná pro děti ani mladistvé.

Užívání textů, překladů a podcastů z MultiTexts knihovny


Veškeré texty a audia jsou určené pro osobní využití, případně je možné tyto materiály využít jak ke školní, tak i k mimoškolní výuce. V tomto případě záleží však zcela na učiteli / profesorovi / lektorovi, aby uvážil zda je obsah článku / textu vhodné pro děti a mladistvé. Jakékoli jiné šíření, bez předchozí dohody, bude považováno za plagiátorství.


Přístup na stránky a ochrana osobních údajů


Přístup na stránky multitexts.com může být ze strany provozovatele webu úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů čtenářů ve smyslu zákonu o ochraně osobních údajů. Provozovatel se proto zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány. Provozovatel internetových stránek multitexts.com s daty bude vždy zacházet tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. Přístup do sekce MultiTexts knihovny je pro čtenáře zdarma, předpokládá se však, že v průběhu roku 2021 bude přístup do této sekce zpoplatňen částkou 150Kč na 1 měsíc. O veškerých změnách bude provozovatel včas informovat na portálu multitexts.com


Závěrečná ustanovení


Pravidla používání webových stránek multitexts.com jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění těchto Podmínek užívání na internetové stránky multitexts.com Doplňovat, upravovat či měnit Podmínky užívání internetových stránek multitexts.com je oprávněn pouze provozovatel, tedy Martina Visingerová. Pokud dojde ke změně Podmínek užívání internetových stránek multitexts.com, bude o tom provozovatel neprodleně informovat na internetových stránkách multitexts.com Má se za to, že souhlas s novým zněním Podmínek vyjádří uživatel tím, že bude tyto webové stránky nadále používat. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 14. 02. 2021. Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.


Pokud s těmito podmínkami užívání nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

 

Registrační formulář

Mějte přehled o novinkách

Děkujeme za odeslání!